Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Název:Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Adresa:V Holešovičkách 94/41, 182 09, Praha 8, Česká republika
IČO/DIČ:67985891 / CZ67985891
URL:https://www.irsm.cas.cz (web instituce)
https://www.irsm.cas.cz/verejne-zakazky (vypsané veřejné zakázky)
https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/Views/Form/Display/480742 (profil zadavatele v ISVZUS) | soubor PDF

Aktuálně vypsané veřejné zakázky

Lhůta
pro podání
Jazyk Výzva
k podání
Odůvodnění
VZ
Název veřejné zakázky
31. 5. 2019
10:00
Dodávka 4 kusů zařízení pro monitoring radonu Rn222 v podzemních observatořích s příslušenstvím (vyvěšeno: 14. 5. 2019)
10. 6. 2019
10:00
Dodávka 1 zařízení pro monitoring radonu Rn222 v podzemních observatořích s příslušenstvím (vyvěšeno: 9. 5. 2019)

Uzavřené veřejné zakázky, archiv

Uzavřené veřejné zakázky v letech: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Rozhodnutí
o vítězi VZ
Odůvodnění
VZ
Rozhodnutí
o zrušení VZ
Název veřejné zakázky
Dodávka ruční termokamery
Výběrové řízení proběhlo od 8. 4. 2019 do 23. 4. 2019
Dodávka laboratorního nábytku s příslušenstvím
Výběrové řízení proběhlo od 5. 4. 2019 do 18. 4. 2019
Dodávka laboratorní rozbrušovací pily s příslušenstvím
Výběrové řízení proběhlo od 1. 4. 2019 do 23. 4. 2019
Dodávka a montáž technologie výtahu
Výběrové řízení proběhlo od 28. 3. 2019 do 26. 4. 2019
Stavební úpravy 1.PP až 3.NP budovy A
Výběrové řízení proběhlo od 13. 3. 2019 do 9. 5. 2019
Dodávka infračerveného spektrometru s mikroskopem a příslušenstvím
Výběrové řízení proběhlo od 13. 3. 2019 do 5. 4. 2019